Korzyści z inwestycji

Budowa nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu znacząco wpłynie na zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia dla mieszkańców Krakowa i Małopolski. Zły stan techniczny niektórych budynków, w których zlokalizowane są kliniki UJ CM przy ul. Kopernika, Śniadeckich, Botanicznej i Grzegórzeckiej w perspektywie kilku lat może doprowadzić do zaprzestania prowadzenia działalności leczniczej w historycznych, nie przystosowanych do najnowocześniejszych wymogów działalności medycznej, pomieszczeniach.

Do Szpitala Uniwersyteckiego trafiają pacjenci w stanach najcięższych. Tylko w roku 2013 w 27 oddziałach klinicznych Szpitala Uniwersyteckiego w obecnej siedzibie hospitalizowano 75 tysięcy chorych, a w 73 poradniach udzielono ponad 450 tysięcy porad. W trosce o zabezpieczenie odpowiedniej dostępności do świadczeń z zakresu opieki medycznej w lecznictwie zamkniętym na terenie Krakowa i całego województwa małopolskiego konieczna jest budowa wysokospecjalistycznej i nowoczesnej placówki medycznej.

Dzięki nowemu szpitalowi mieszkańcy drugiego pod względem liczby mieszkańców miasta w Polsce, jakim jest 800-tysięczny Kraków, będą mieli poczucie, że w mieście działa wieloprofilowa placówka, która w każdym momencie zadba o ich życie i zdrowie. Ponadto funkcja metropolitarna, jaką pełni Kraków, wymaga szerokiego dostępu do specjalistycznej opieki zdrowotnej zgodnie ze standardami medycyny XXI wieku.