Kampus medyczny

Realizacja inwestycji nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim stanowi kluczowy element większej koncepcji pod nazwą kampus medyczny.

W roku 1959 Władze Akademii Medycznej w Krakowie wraz Władzami Miasta podjęły decyzję o budowie kampusu medycznego, na terenie peryferyjnej wtedy dzielnicy Kraków – Prokocim. Pomysłodawcą  planu stworzenia kompleksu budynków, w skład którego miały wejść kliniki,  zakłady teoretyczne oraz  biblioteka i  domy studenckie był ówczesny Rektor Akademii Medycznej prof. Leon Tochowicz.

Elementy kampusu medycznego (kiedyś):

  • oddany do użytku w 1965 roku Uniwersytecki Szpital Dziecięcy;
  • oddany do użytku w 1979 roku kompleks 3 domów studenckich wraz ze stołówką;
  • oddany do użytku w 1984 roku budynek Biblioteki Medycznej;
  • oddany do użytku w 1994 roku  kompleks budynków Wydziału Farmaceutycznego

 

Plan kampusu medycznego Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie-Prokocimiu  – lata 90-te

 

Elementy kampusu medycznego (obecnie):

  • Uniwersytecki Szpital Dziecięcy z trwającym aktualnie na jego terenie programem przebudowy w wyniku którego odnowiona zostanie prawie całość jednostki;
  • zrewitalizowany na podstawie umowy o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym kompleks domów studenckich wraz z zapleczem dydaktyczno-sportowym;  
  • będący w trakcie przebudowy budynek Biblioteki Medycznej, który docelowo będzie pełnił funkcję Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej;
  • kompleks budynków Wydziału Farmaceutycznego;
  • będąca w trakcie realizacji nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego;

 

Kampus medyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego – obecnie