Szpital w liczbach

Lokalizacja:

 

 

Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu to:

 • 501 136,52 m3 kubatury brutto
 • 108 395,35 m2 powierzchni netto
 • 15,28 ha obszaru przeznaczonego na inwestycję

 

Struktura szpitala

W skład kompleksu szpitalnego wchodzi szereg budynków, w tym:

 1. budynek główny szpitala składający się z 9 segmentów o następujących funkcjach:
  • Segment A – pawilon administracyjno-dydaktyczny
  • Segment B – pawilon diagnostyczno-zabiegowy
  • Segment C – pawilon diagnostyczno-zabiegowy z głównym wejściem
  • Segment D – pawilon diagnostyczno-zabiegowy
  • Segment E – łącznik komunikacyjny
  • Segment F – pawilon zawierający m.in. blok operacyjny, SOR
  • Segment G – oddziały łóżkowe
  • Segment H – oddziały łóżkowe
  • Segment I – oddziały łóżkowe
 2. budynek J w którym zlokalizowany jest oddział zakaźny
 3. budynek L w którym zlokalizowana jest kuchnia i pralnia
 4. budynek M w którym zlokalizowana jest kotłownia
 5. budynek T w którym zlokalizowana jest rozprężania gazów

Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego to również 1268 miejsc parkingowych, w tym:

 • 732 miejsca w obrębie stanowiącego odrębny obiekt parkingu wielopoziomowym
 • 536 miejsca naziemne

Uzupełnieniem kompleksu są również stanowiące dodatkową infrastrukturę budowle, a wśród nich:

 • lądowisko dla helikopterów
 • drogi
 • zbiornik wód opadowych
 • zbiornik wód zakaźnych

 

 

Moduły szpitala:

 • łóżkowy (925 łóżek), w tym szpitalny oddział ratunkowy (24 łóżka)
 • diagnostyczno-zabiegowy
 • operacyjny (24 sale operacyjne; blok operacyjny składa się z 20 sal operacyjnych, w tym 2 sale hybrydowe oraz 2 dostosowane do instalacji telemanipulatorów chirurgicznych)
 • poradnie specjalistyczne (27)
 • dydaktyczno-administracyjny (w tym aula dla 250 osób, 2 sale wykładowe dla 50 osób)

 

Funkcje szpitala

Szpital zaprojektowano tak, aby jego obiekty mogły spełniać kilka strategicznych funkcji:

 • diagnostyczną przy wykorzystaniu najnowocześniejszej aparatury obrazowej
 • leczniczą w oparciu o najnowsze i innowacyjne metody leczenia zachowawczego i operacyjnego
 • dydaktyczną służącą kształceniu specjalistycznych kadr medycznych dla Polski południowej i południowo-wschodniej
 • naukową pozwalającą na wieloprofilowe badania kliniczne służące postępowi medycznemu

 

Ciekawostki

 • Długość sieci wodno-kanalizacyjnych – 10 km
 • Liczba żurawi wieżowych użytych do realizacji zadania – 11 szt.
 • Ilość ziemi do wykopania – 230 000 m3
 • Ilość betonu do wbudowania – 73 000 m3
 • Liczba gruszek betonu do dostarczenia – 7300 betonowozów
 • Ilość stali do wbudowania – 8 200 t
 • Liczba tirów ze stalą – 400 tirów   
 • Liczba osób pracujących na budowie przy budowie stanu surowego – 400 os.
 • Liczba wind do wbudowania w obiekt – 37 szt.
 • Liczba okien na elewacji – 1 500 szt.
 • Powierzchnia elewacji do wykonania – 44 000 m2
 • Liczba drzwi – 5 000 szt.
 • Długość kabli i przewodów niskiego napięcia w budynkach – 840  km
 • Liczba opraw oświetleniowych podstawowych i awaryjnych – 31 500 szt.
 • Długość kabli SN na terenie obiektu – 12,5 km

 

Realizatorzy

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum
ul. św. Anny 12
31-008 Kraków
Szpital Uniwersytecki
ul. Mikołaja Kopernika 36
31-501 Kraków

 

Generalny Wykonawca

Konsorcjum firm:

Lider Konsorcjum
Warbud S.A.
ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
Członek Konsorcjum
PORR S.A.
Członek Konsorcjum
VAMED Standortentwicklung
und Engineering GmbH