Źródła finansowania i koszty

Finansowanie inwestycji

I. Wartość kosztorysowa inwestycji (WKI) 1 230 060 000 zł

II. Źródła finansowania inwestycji 1 230 060 000 zł

A. Środki zewnętrzne – 1 055 456 000,31 zł

B. Środki własne – 174 603 999,69 zł (w tym  45 080 470,69 zł wkład własny do RPO WM)

Wartość nieruchomości stanowiących własność UJ CM i SU przeznaczonych do zbycia, przewidziane jest jako zabezpieczenie środków własnych.

III. Struktura wydatków  1 230 060 000 zł

 • 25 233 400,00 zł
  projekty, analizy, wykup działek
  źródło finansowania:
  PW RM – 25 233 400,00 zł
 • 846 782 998,81 zł
  prace budowlane oraz wyposażenie medyczne po stronie Generalnego Wykonawcy wartość umowy (z aneksami) o generalną realizację inwestycji zawartej pomiędzy UJ CM, a konsorcjum: Warbud S.A., VAMED Standortentwicklung und Engineering GmbH & CO KG, Porr (Polska) S.A. dnia 22.01.2015 r.
  źródło finansowania:
  PW RM – 774 766 600,00 zł
  środki własne UJ CM – 72 016 398,81 zł
 • 299 041 264,27zł
  wyposażenie medyczne po stronie Inwestora (SU)
  źródło finansowania:
  RPO WM – 254 185 074,63 zł
  środki własne SU – 44 856 189,64 zł
 • 59 002 336,92 zł 
  wyposażenie niemedyczne, meble, transport, rozruch, inne 
  RPO WM – 1 270 925,68 zł
  środki własne SU – 224 281,05 zł
  środki własne UJ CM/ SU – 57 507 130,19 zł