Stan realizacji inwestycji


W dniu 9 maja 2019 r. Generalny Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru końcowego zakresu prac zgodnie z zawartą Umową o Generalną Realizację Inwestycji.

Zamawiający i Inwestor Zastępczy dokonali przeglądów oraz testów instalacji i systemów obiektowych.

W dniu 30 maja 2019 r. podpisano Protokół Odbioru Końcowego zakresu prac Generalnego Wykonawcy oraz przekazano obiekt Użytkownikowi Końcowemu.

 

>> Postęp prac <<