Kalendarium


22 stycznia 2015 r. – podpisanie umowy na generalną realizację inwestycji

W dniu 22.01.2015 r. w Auli Nowodworskiego miało miejsce uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim – Collegium Medicum a konsorcjum firm: Warbud S.A., VAMED i Porr (Polska) S.A. na generalną realizację inwestycji pn. “Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim”. Umowa przewiduje wykonanie robót budowlanych wraz z elementami trwałego wyposażenia i opiewa na łączną kwotę 819 mln zł. Jako planowany termin  realizacji tej inwestycji przyjęto datę 30 kwietnia 2019 r. Podpisy pod umową […]

28 listopada 2014 r. – korzystny dla UJ CM wyrok KIO w sprawie nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego

W dniu 29 października 2014 r. Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum dokonał wyboru oferty Konsorcjum: Warbud S.A. (lider), Vamed Standortentwicklung und Engineering GmbH&COKG oraz Porr (Polska) S.A. jako najkorzystniejsze oferty w postępowaniu na realizację największej szpitalnej inwestycji w zakresie ochrony zdrowia w kraju. Od rozstrzygnięcia w dniu 7 listopada 2014 r. odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie złożyło Konsorcju: Budimex S.A.oraz Inso sistemi per le […]

29 października 2014 r. – wybór najkorzystniejszej oferty wykonawcy inwestycji wyłonionej w drodze postępowania w trybie dialogu konkurencyjnego

W dniu 29.10.2014 r. w Collegium Nowodworskiego miało miejsce spotkanie poświęcone aktualnemu stanowi zaawansowania realizacji inwestycji pn. “Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim”. Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum prof. dr hab. Piotr Laidler ogłosił, podczas spotkania, wybór najkorzystnieszej oferty wykonawcy inwestycji wyłonionej w drodze postępowania prowadoznego w trybie dialogu konkurencyjnego. Najkorzystniejszą ofertę n kwotę 819 mln zł złożyło konsorcjum firm, której liderem jest firma Warbud S.A. Telewizja […]

30 czerwca 2014 r. – przekazanie oferentom SIWZ wraz z zaproszeniem do składania oferty

Po zakończeniu dialogu konkurencyjnego, w dniu 21 maja 2014 r., Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, na podstawie art. 60e ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2013 poz. 907) zaprosił sześciu potencjalnych wykonawców – uczestników dialogu konkurencyjnego – do złożenia oferty oraz przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

5 maja 2014 r. – posiedzenie ostatniej rundy dialogu konkurencyjnego – zakończenie części negocjacyjnej

Spotkanie podzielono na dwie części: 1-szą – techniczną, podczas której omówiono kwestie dotyczące: zakresu zmian do projektu, listy sprzętu medycznego,kryteriów oceny ofert oraz 2-gą prawną, dotyczącą projektu Umowy o generalną realizację inwestycji. Tym samym zakończono część negocjacyjną postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie dialogu konkurencyjnego na wybór generalnego wykonawcy do realizacji inwestycji pn. „Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego UJ CM Kraków – Prokocim”.Wielkość fontu
Kontrast