Zakończył się pierwszy etap budowy NSSU

Uroczystość zawieszenia wiechy w symboliczny sposób zamknęła pierwszy etap budowy Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu, jednej z najnowocześniejszych inwestycji medycznych w Polsce i Europie. Jej wartość szacowana jest na ponad 1,2 mld zł.

– Spotykamy się w przededniu święta uniwersytetu, aby móc z radością powiedzieć, że pierwszy ważny etap realizacji wielkiej inwestycji, jaką jest budowa Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego, został  zrealizowany – mówił prorektor UJ ds. CM prof. Tomasz Grodzicki, witając przybyłych na uroczystość gości.  W sposób szczególny zwrócił się do prof. Piotra Laidlera, prorektora UJ ds. CM w poprzedniej kadencji, dziękując za jego determinację w dążeniu do rozpoczęcia budowy: Bez Ciebie nie byłoby tego dnia.

– Gdy dwa lata temu wmurowywaliśmy kamień węgielny pod budowę nowego szpitala, wydawało się, że do momentu, w którym pojawią się w nim pierwsi pacjenci jest jeszcze tak daleko – wspomniał w swoim wystąpieniu rektor UJ prof. Wojciech Nowak. – Tymczasem mury już stoją i jestem przekonany, że tej budowy nic już nie zatrzyma. Cieszy to tym bardziej, że starania o ten szpital trwały kilkadziesiąt lat.

O wielkim znaczeniu nowej inwestycji, zarówno dla Krakowa, jak i dla całej Małopolski,  mówili  wojewoda małopolski Józef Pilch i zastępca prezydenta miasta Krakowa Tadeusz Trzmiel. Podkreślali, że to, co jeszcze tak niedawno wydawało się niemożliwe, dziś nabrało realnych kształtów. Gratulacje i życzenia wytrwałości przekazały władzom UJ CM dr n. med. Anna Prokop-Staszecka, dyrektor Krakowski  Szpital Specjalistyczny  im. Jana Pawła II w Krakowie, która wystąpiła w imieniu Rady Miasta Krakowa, a także Urszula Nowogórska, przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Wśród obecnych na uroczystości byli m.in.:  prorektor UJ ds. rozwoju prof. Dorota Malec, prorektor UJ ds. dydaktyki prof. Armen Edigarian, prorektor UJ ds. polityki kadrowej i finansowej prof. Jacek Popiel, pełnomocnik rektora UJ ds. kształcenia i współpracy międzynarodowej w CM prof. Beata Tobiasz-Adamczyk, pełnomocnik rektora ds. budowy NSSU Marcin Jędrychowski, kanclerz UJ Ewa Pędracka-Kwaskowska, kwestor UJ Teresa Kapcia, dziekani Wydziałów UJ CM, a także dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego  Barbara Bulanowska oraz Lech Wąsowski – dyrektor Warbud SA, Dyrekcja Budownictwa Medycznego i Witold Poznański, Dyrektor Regiony Kraków PORR SA.

Nowa Siedziba Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu stanowi część kampusu medycznego, w skład którego wchodzi Uniwersytecki Szpital Dziecięcy, gdzie realizowany jest obecnie wielki program przebudowy, kompleks odremontowanych właśnie domów studenckich wraz z nowoczesnym zapleczem sportowym, będący w trakcie przebudowy budynek Biblioteki Medycznej, gdzie powstanie Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej, a także budynki Wydziału Farmaceutycznego, w których już wkrótce rozpocznie się proces termomodernizacji.

W nowym szpitalu znajdzie się 31 oddziałów klinicznych, 28 poradni, 24 sale operacyjne, 925 łóżek dla pacjentów oraz zaplecze dydaktyczne z salami wykładowymi i seminaryjnymi. Całość uzupełni wielopoziomowy parking na ponad tysiąc miejsc.

Zgodnie z planem, budowa szpitala ma zostać zakończona w kwietniu 2019 r., a pacjenci będą mogli z niego  korzystać od wiosny 2020 r.

 

 Zobacz galerię zdjęć


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast